waza z Bronocic
 
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
 
 
   
       
       
 
 
Wizyta na miejscu dawnych wykopalisk i przekazania kopii wazy przez
dyr. IAiE PAN Kraków prof. Janusza Kruka
na ręce dyr. M-GCK w Działoszycach Pawła Kamińskiego - 2003

Bronocice - wielkie zagęszczenie obiektów nieruchomych, charakterystyczne dla zbadanego tam osiedla społecznoœci kultury pucharów lejkowatych i pucharowo-badeńskich

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce
Copyrights © 2006
dzialoszyce.info
Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce