waza z Bronocic
 
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
 
 
   
       
       
 
 
Wykopaliska

Zdjęcia z wykopalisk w Bronocicach z 1974 r. pochodzą z archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (udostępnione przez dyr. instytutu prof. Janusza Kruka):
Bronocice - wielkie zagęszczenie obiektów nieruchomych, charakterystyczne dla zbadanego tam osiedla społecznoœci kultury pucharów lejkowatych i pucharowo-badeńskich

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce
Copyrights © 2006
dzialoszyce.info
Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce