waza z Bronocic
 
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
 
 
   
       
       
 
 

Konferencja archeologiczna
"Miejsca szczególne w archeologii zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej"
- Działoszyce 6 czerwca 2004

Wielu wybitnych naukowców z Polski zaszczyciło imprezę, a wśród nich m.in.
Marek Gierlach - Dyrektor Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
prof. Lech Czerniak - Uniwersytet Gdański, członek Rady Naukowej Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministerstwie Kultury
prof. Stefan Pastuszka - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
prof. dr hab. Janusz Kruk - Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Konferencję rozpoczął gospodarz Miasta i Gminy Burmistrz Zdzisłąw Leks, który po powitaniu gości nakreślił przyczynek do organizacji tej konferencji. Po nim kolejno przemawiali: Jausz Kruk, Stefan Pastuszka i Lech Czerniak, który kolejno przedstawiał prelegentów i tematy wystąpień.

Kolejnym punktem imprezy była I rocznica odsłonięcia pomnika "Praojcom i Archeologom" w Bronocicach, a następnie zwiedzanie zabytków miasta i Dzierążni oraz Sancygniowa.
Patronat medialny nad imprezą przyjęli: TVP 3 Kraków, Słowo Ludu, Echo Dnia, Polskie Radio Kielce i... www.dzialoszyce.info. [zdjęcia]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce
Copyrights © 2006
dzialoszyce.info
Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce