waza z Bronocic
 
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
 
 
   
       
       
 
 

Konferencja archeologiczna
"Fotografia lotnicza w archeologii"
- Działoszyce, 10 czerwca 2006

10 czerwca 2006 r. w Działoszycach w Zespole Szkół odbyła się II Konferencja Archeologiczna pn. Fotografia lotnicza w archeologii. Naukowców i słuchaczy powitała wystawa pokonkursowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Na konkurs plastyczny Archeolodzy - poszukiwacze minionego czasu wpłynęło 250 prac. Wśród gości zaproszonych byli m.in.prof. Janusz Kruk / Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN /, Marek Gierlach - Dyrektor Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie, Wójt gminy Złota - Tadeusz Sułek i wójt Czarnocica Marek Pikulski. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Pan Zdzisław Leks powitał wszystkich gości zaproszonych i dużą grupę archeologów.

Tematykę sesji przybliżył następnie prof. Janusz Kruk i przedstawił kolejne wystąpienia, które referowali zaproszeni archeolodzy:
- Badania ratownicze na trasie budowy autostrady A 4 w Małopolsce. Aspekty poznawcze - prof dr hab. Sławomir Kadrow
- Badania ratownicze na trasie budowy autostrady A 4 w Małopolsce. Aspekty metodyczne i konserwatorskie - mgr Ryszard Naglik
- Archeologia lotnicza na lessach Małopolski zachodniej w świetle najnowszych odkryć z terenu Ponidzia - mgr Marcin Rudnicki
- Stradów - teraz i jutro - dr Tomasz Kalicki, mgr Bartłomiej Sz. Szmoniewski

Widownie stanowili mieszkańcy Działoszyc, sołtysi, radni oraz licznie zgromadzona młodzież i dzieci, dla których spotkanie z wybitnymi naukowcami miało postać swoistej lekcji historii.

Po referatach Burmistrz MiG wręczył nagrody w w/w konkursie plastycznym następnie dzieci i młodzież z Zespołu Szkół przedstawiła program artystyczny. Archeolodzy następnie udali się do Chrobrza zwiedzając po drodze wykopaliska w Pełczyskach, o których opowiadał szef ekspedycji celtyckiej Marcin Rudnicki. W Chrobrzu archeologów powitał Starosta Powiatu wraz z z wójtem gminy Złota Tadeuszem Sułkiem oraz opiekunem pałacu w Chrobrzu Adamem Ochwanowskim. Po zwiedzaniu pałacu Wielopolskich podjęto archeologów i gości z gminy Działoszyce grillem w pałacowym ogrodzie. Następnie powrócono do Działoszyc.
W Bronocicach u stóp pomnika Praojcom i Archeologom złożono kwiaty z okazji III rocznicy jego odsłonięcia. [zdjęcia]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce
Copyrights © 2006
dzialoszyce.info
Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce