waza z Bronocic
 
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
waza z Bronocic z najstarszym wizerunkiem pojazdu kołowego na œwiecie
 
 
   
       
       
 
 

Odsłonięcie pomnika "Praojcom i Archeologom" w Bronocicach - 26 maja 2003

Nadszedł dzień uroczystości w Bronocicach. Na wzgórze za miastem nadciągały setki widzów z różnych stron. Do miasteczka Działoszyce nadjechał barwny korowód zabytkowych pojazdów z Automobilklubu Krakowskiego i Automobilklubu Kieleckiego. Wszędzie wyczuwało się podniosłą atmosferę i olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i wielu przyjezdnych gości zbliżającymi się uroczystościami.

Po ekspozycji na Placu Szkolnym, pojazdy wyruszyły na trasę Rajdu wytyczoną do Sancygniowa / tam zwiedzanie architektury pałacu Deskurów i kościoła parafialnego /, a następnie poprzez Działoszyce i kościół parafialny z zabytkowymi freskami z XV w. do Dzierążni, gdzie podziwiano architekturę kościoła i zabudowań najstarszej wioski w gminie leżącej na skraju Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.
Zaproszonych gości na bronocickie wzgórze zawiozły bryczki i wozy drabiniaste. Kilku tysięczny tłum widzów podziwiał wspaniały krajobraz doliny Nidzicy, zrekonstruowaną zagrodę neolityczną oraz ciekawie wyeksponowaną bryłę bronocickiego monumentu. Tuż przed aktem odsłonięcia pomnika, zagroda neolityczna ożyła za sprawą Dyrektora Kamińskiego, który przygotował występ młodzieży skupionej przy Domu Kultury w roli neolitycznych ludzi, projektując i wykonując dla nich także stroje neolityczne.

Zebranych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks.

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt powitać państwa w miejscu bardzo szczególnym, nie tylko dla polskiego, ale również europejskiego dziedzictwa narodowego.
Znajdujemy się na wzniesieniu pięknej ziemi działoszyckiej, na którym w siedemdziesiątych latach minionego wieku naukowcy polscy i amerykańscy prowadzili badania archeologiczne nad początkami rolnictwa, pod kierownictwem prof Janusza Kruka - dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
W pracy archeologa czasem zdarza się cud. Takim promykiem, który rozświetlił głęboką przeszłość, są właśnie fragmenty naczynia - wazy znalezionej w tym miejscu.
Na zrekonstruowanej wazie jest zamieszczony ornament, który jest listem z przeszłości, opowiadającym o dawnej rzeczywistości. Oprócz drewna, wody i siatki pól, jest rysunek wozu.Po wykonaniu fizykochemicznych datowań naczynia okazało się, że pochodzi z 3520 roku p.n.e., a więc jest to najstarsza data dla jakiegokolwiek na świecie dowodu stosowania wozu.
Wiemy teraz, że na naszym obszarze znano transport kołowy bardzo wcześnie. A odległość technologiczna Środkowej Europy od Bliskiego Wschodu nie była wcale tak duża, jak poprzednio sądzono.
To i jeszcze inne znaleziska dowodzą, że tu przed pięcioma tysiącami lat znajdowało się jedno z największych neolitycznych centrów osadniczych.
To tu, na tych polach od tysięcy lat rolnicy sieją te same rośliny, hodują te same zwierzęta i używają do transportu pojazdy kołowe, tak jak w odległej przeszłości nasi praojcowie.
A więc to miejsce możemy z pewnością uznać za szczególne dla Polski i Europy bo był tu piękny i cywilizowany świat neolityczny, który dotąd uważaliśmy za prymitywny i barbarzyński.


Fot. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisława Leksa.


Jako następny głos zabrał odkrywca naczynia prof. Janusz Kruk, a po nim zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego, z ramienia Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego.
Następnym aktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego dokonali: Burmistrz MiG Zdzisław Leks, Prof. Janusz Kruk i Starosta Powiatu Pińczowskiego Andrzej Kozera. Poświęcenia pomnika dokonał ks. dziekan Stefan Świderski..

 
Fot. Odsłonięcie pomnika.
 
Fot. Poświęcenie pomnika przez ks. dziekana Stefana Świderskiego
/fot. www.dzialoszyce.pl/


Następnie prowadzono wywiady przez stacje telewizyjne, radiowe i dziennikarzy prasowych.Wykonywano w zagrodzie neolitycznej pamiątkowe zdjęcia.


Fot. Działoszycka młodzież w roli neolitycznych ludzi.

Po uroczystościach w Bronocicach gości i widzów "przetransportowano" do Działoszyc na Plac szkolny przy pomocy bryczek i wozów drabiniastych. Czekali tam także uczestnicy Rajdu Wazy by wspólnie wziąć udział w następnej części imprezy pn. Polska w Unii, której integralną częścią była inscenizacja pn. "Praojcom i Archeologom" autorstwa Adama Sznajderskiego w reżyserii Pawła Kamińskiego i Kingi Statowskiej z oprawą muzyczną przygotowaną także przez Pawła Kamińskiego.
Uroczystości na cześć bronocickiego znaleziska trwały aż do pólnocy. Archeolodzy podziwiali wystawę prac plastycznych w konkursie ogłoszonym dla miejscowych szkół pn. Bronocice, rozdawali autografy, udzielali wywiadów.


Fot. Pomnik z widoczną w głębi zrekonstruowaną zagrodą neolityczną.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce
Copyrights © 2006
dzialoszyce.info
Serwis internetowy Miasta i Gminy Działoszyce